World Servants

De hulporganisatie World Servants, die de Doetinchemse vrijwilligers begeleidt, gaat het project voorbereiden, samen met de lokale partnerorganisatie. En zal zorgen dat er voldoende bouwmaterialen op de bouwplaats aanwezig zijn, zodat de 'Nederlandse gastarbeiders' als ze in juli 2017 aan komen, direct aan de slag kunnen.

World Servants is een christelijke organisatie die sinds 1988 met inzet van honderden, veelal jonge vrijwilligers bouwprojecten uitvoert – per jaar tussen 20 en 30. Deze projecten zijn onderdeel van bredere ontwikkelingsprogramma’s van lokale partnerorganisaties. Met een concreet bouwproject, zoals een school of kliniek, worden de mensen geholpen zich verder te ontwikkelen. De deelnemers aan de projecten veranderen zelf ook. De ontmoeting met de bevolking in het ontwikkelingsland maakt diepe indruk. Het samen bouwen, praten, het verblijf in of dicht bij de gemeenschap, leert dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver weg én dichtbij.
World Servants begeleidt en volgt de projecten nog vijf jaar.

World Servants is in 2016 voor het eerst actief in Myanmar. Dat project (huisvesting voor scholieren met beperking in Chaungsone) krijgt in 2017 een vervolg. De bouw van een community centre in Pakokku is in dat jaar het tweede WS-project in Myanmar.
World Servants werkt in Myanmar samen met TLMI (The Leprosy Mission International). De projecten zijn gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van (ex-)leprapatiënten.

Meer informatie over World Servants, zie: http://www.worldservants.nl/

 

 

DOE MEE, DOEMYANMAR