Zeer geslaagde deelname DoeMyanmar aan “Volop Achterhoek”

Op zondag 9 oktober werd voor de 4e keer dit jaar het evenement “Volop Achterhoek” gehouden in de SSP hal bij de DRU in Ulft. Volop Achterhoek is de ontmoetingsplek voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Achterhoek en alles wat hiermee te maken heeft: toerisme, nieuwe producten en diensten, streekproducten, snuffelen in tweedehands spullen, het elkaar ontmoeten, cultuur, kunst, muziek en hobby, en delen van ervaringen met elkaar.
De organisatie van "Volop Achterhoek" ondersteunt ook goede doelen. Op verzoek van DoeMyanmar om aan dit evenement deel te nemen kreeg DoeMyanmar een gratis stand toegewezen naast het muziekpodium waar de live muziek werd verzorgt door één van de DoeMyanmar-deelnemers.

De superenthousiaste Myanmar-deelnemers in hun rode World Servants-shirt waren al vroeg aanwezig om de stand in te richten. Door het uitreiken van flyers, met een toelichting erbij, konden ze meer bekendheid geven aan het project.

Vele van de ruim 1.800 bezoekers aan het evenement waren bereid het project te steunen door onder meer het kopen van doosjes pepermunt en vers gebakken wafels, door deelname aan een verloting waarbij ze direct konden zien of ze prijs hadden, en ook door vrije giften.

Voor de 11 DoeMyanamar-vrijwilligers die aan deze actie meewerkten was de dag zeer geslaagd, zeker toen ’s avonds bekend werd dat de netto opbrengst van deze dag (na aftrek van alle kosten) €621,17 bedroeg.

 

DOE MEE, DOEMYANMAR