Kerken steunen DoeMyanmar (2)

Zoals eerder gemeld (in januari) wordt DoeMyanmar financieel gesteund door en vanuit diverse kerkgemeenten in de Achterhoek. Allereerst de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD), die het project heeft omarmt (net als de voorloper DoeMalawi, dat vanuit de PGD is opgezet). Dit kwam onder meer tot uiting in het 40-dagen project van de PGD, dat in het teken stond van DoeMyanmar. Dit betekende dat alle derde collectes van de drie vierplekken van de PGD gedurende zes weken bestemd waren voor DoeMyanmar. Het leverde €3.603 voor het project. In die periode waren tijdens elke dienst op elke vierplek enkele DoeMyanmar-deelnemers die iets vertelden over het project of over het land Myanmar. Ook werd er een filmpje vertoond waarin enkele deelnemers vertellen over hun motivatie om mee te gaan op project.

Ook vanuit ander kerken kreeg DoeMyanmar financiële steun. Zo gingen dit voorjaar de opbrengst van een collecte (€187) tijdens een jeugddienst en van het Paasontbijt (€200) in Steenderen naar DoeMyanmar, kwam er €37,50 binnen van een collecte tijdens een dienst van de Protestantse Gemeente Wehl, en maakte de diaconie van de Protestantse Gemeente Dinxperlo €1.500 over naar DoeMyanmar.

Onder meer door al deze bedragen komt het projectdoel steeds dichterbij.
 

DOE MEE, DOEMYANMAR